Asignación extraordinaria de cursos 2do semestre 2019